Privacybeleid

Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen.
Daarom houden wij ons aan de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) (voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens).

BEDRIJFSGEGEVENS

Eenmanszaak: Life Upgrader (Shop)
Eigenaar : Nathalie Bouts
Adres : Koninginnelaan 104, 3762DJ Soest
KvK nummer : 57374082
Contact : info@sprekersbootcamp.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website https://www.lifeupgradershop.nl bezoekt, deelneemt aan een van onze huidige en/of toekomstige programma’s of mij als onderdeel van Life Upgrader (Sprekersbootcamp | Sprekers Bootcamp | Lifeupgrader | Lifeupgraders) of Nathalie Bouts inschakelt voor een opdracht.

In deze verklaring geef ik aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers en onze klanten. Ik geef aan welke gegevens wij verzamelen en voor welke doelen wij deze gebruiken. Ik adviseer je de privacyverklaring goed door te lezen zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Bij vragen kunt je contact met me opnemen via info@sprekersbootcamp.nl.

Omdat ik eigenaar van Life Upgrader (Sprekersbootcamp | Sprekers Bootcamp | Lifeupgrader | Lifeupgraders) ben, fungeer ik als Functionaris Gegevensbescherming, indien nodig. Je kunt mij bereiken via info@sprekersbootcamp.nl.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘wij-vorm’.
Waar ‘wij’, ‘mijn’, ‘ik’ of ‘ons’ staat, wordt de eenmanszaak Life Upgrader (Sprekersbootcamp | Sprekers Bootcamp | Lifeupgrader | Lifeupgraders) bedoeld. 

1.    DOEL GEGEVENS
WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:  

–    Bedrijfsnaam
–    Voor- en achternaam
–    E-mailadres
–    Telefoonnummer
–    IP-adres
–    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
–    Gegevens over jouw activiteiten op onze website
–    Bankrekeningnummer
–    Gebruikersnamen en wachtwoorden van accounts

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

–     Het afhandelen van jouw betaling
–     Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of advertenties
–     Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–     Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–     Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
–     Om goederen en diensten bij je af te leveren
–    Om onze diensten te kunnen verlenen (gebruikersnaam en wachtwoorden)
–    Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
–     Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

2.     DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voor het overige verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze derden.

Wij maken gebruik van de volgende systemen.

–       Onze website is gebouwd met WordPress
–       Facebook voor het optimaliseren en onderhouden van het profiel, de bedrijfspagina en het delen van content ten behoeve van sales- en/of
marketing activiteiten.
–       Instagram voor het optimaliseren en onderhouden van het profiel en het delen van content ten behoeve van sales- en/of marketing activiteiten.
–       Twitter voor het optimaliseren van het profiel en het delen van content ten behoeve van sales- en/of marketing activiteiten.
–       Hotmail, Gmail, en andere mailhosting bedrijven voor het verzenden van e-mails.
–       Mailchimp voor het uitvoeren van e-mailmarketing activiteiten zoals automatische mails en e-mail nieuwsbrieven

Om te lezen wat bovengenoemde bedrijven met jouw gegevens doen, verwijzen wij  naar de privacyverklaringen van respectievelijk
LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft Hotmail, Google Gmail en Mailchimp.

3.     COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

a. Cookie voor Google Analytics

De website https://www.sprekersbootcamp.nl/ maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Wij kunnen dan zien hoe vaak en wanneer de site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen. 

b. Cookie(s) voor WordPress

Deze website is gebouwd met WordPress. WordPress plaatst cookies, zodat wij kunnen bijhouden hoe de bezoekers onze website gebruiken. We kunnen zien hoe vaak en wanneer de website (inclusief welke pagina’s bezocht worden), maar niet door wie.

c. Google en Adobe Fonts

Onze website maakt mogelijk gebruik van Google Fonts en Adobe Typekit. Dit zijn programma’s om de lettertypes van onze website aan te kunnen passen. Om deze lettertypes te laten zien, plaatst de website cookie(s). Om te lezen wat Adobe en Google met deze cookies doen, lees de privacyverklaringen van Adobe en Google

d. Sharing buttons voor social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om bijvoorbeeld blogposts te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van TwitterFacebook, LinkedIn en Instagram welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

4.     GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Life Upgrader (etc) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sprekersbootcamp.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.     BEVEILIGING 

We doen ons uiterste best om jouw gegevens optimaal te beveiligen. Hiertoe maken wij gebruik van tweetapsverificatie en versleutelde wachtwoorden.

6.     WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als wij iets wijzigen, dan vermelden wij dat op onze website en/of hoor je dit rechtstreeks van ons door een bericht per e-mail.  

Soest, 1 januari 2020